top of page

FURNMET

รับเหมาตกแต่งภายใน ร้านค้า อาคาร และที่อยู่อาศัย

YOU DREAM WE CREATE

Products & Services

เพื่อตอบโจทย์ของลูกค้า เราใส่ใจทุกระบวนการ

ตั้งแต่เริ่มต้นงาน จวบจนงานถึงมือลูกค้า

ปรึกษาและให้คำแนะนำ

เรารับให้คำปรึกษาและตอบคำถามต่างๆ ที่ลูกค้าสงสัยฟรี เพื่อผลลัพย์ที่ดีที่สุด

เซ็นสัญญาข้อตกลง

เป็นหลักประกันว่าเราจะดำเนินงานจนสิ้นสุด และจะคอยประสานงานกับลูกค้าต่อเนื่องตลอดการทำงาน

ผลิต

ส่งมอบงาน

ด้วยกระบวนการผลิตที่เราใช้เครื่องจักรในการทำงาน ทำให้เราสามารถผลิตสินค้าได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพสูง

ส่งมอบงานถึงมือลูกค้า

About Us

ด้วยประสบการณ์ในการรับผลิตเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายในกว่า 40 ปี เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลงานมากกว่า 5,000 โปรเจ็ค

    สะดวกทุกขั้นตอนทาง LINE                                

Our Partners

download.png
bottom of page